Skip to main content
Skip to main content
STEAMOnEdu

STEAMOnEdu

Una iniciativa internacional nascuda per tal d’incentivar l’adopció i l’impacte de l’educació STEAM - l’educació basada en l’ús de la Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques) - en els centres educatius formals i informals, a través de la generació d’una comunitat internacional d’entitats i organitzacions i d’estratègies de formació dirigides al professorat i a les persones educadores.

El projecte neix amb una voluntat de generar una estratègia de participació d’abaix a dalt, tot aprofitant les xarxes de relacions i els recursos existents i generant de nous. STEAMOnEdu serà possible gràcies a la suma de l’experiència de les entitats que el desenvoluparan, un partenariat excepcional format per entitats de Romania, Itàlia, Alemanya, Grècia, Bèlgica i Catatonia i amb el finançament parcial de ERASMUS+ KA3 (Support for Policy Reform, Forward Looking Cooperation Projects (FLCPs))

Entre d’altres elements, es generaran:

  • Una comunitat online, amb la pretensió de recollir bones pràctiques i desenvolupar i propusal polítiques STEAM a nivell local, regional i internacional.

  • Un marc educatiu STEAM, que inclourà un currículum i propostes d’activitats d’aprenentatge STEAM.

  • Un marc competencial per al perfil de les persones educadores i docents.

  • Un MOOC -Massive Open Online Course (MOOC), és a dir, un Curs en línia obert i massiu) dirigit a aquest perfil.

  • Un conjunt d’eines i recursos per a impactar en les polítiques locals

  • Una eina digital que facilitarà l’autoavaluació de la capacitat d’implementar polítiques educatives STEAM.

  • Una plataforma d’aprenentatge en línia i de crowdsourcing que donarà suport a les activitats de la comunitat.

Colectic tindrà un paper molt actiu, ja que és responsable de la creació de la Comunitat Internacional i, a més a més, implementarà tots els paquets de treball, tot aprofitant l’experiència adquirida en anteriors projectes, com ara el Coding, Makers per la Inclusió, Decidim la Barcelona que volem, RavalFab o Codemob.

Aquest projecte, que comença ara i tindrà una durada de dos anys comptarà amb les següents entitats:

This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union under grant agreement No 612911. This publication reflects the views only of the author, and the Agency and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

logo-eu