Skip to main content
Skip to main content

Accessibilitat

Colectic, SCCL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre  i norma EN 301 549 v3.2.1 (UNE EN 301549:2022, en la versió espanyola)

Funcionalitats implementades per a l'accessibilitat web

Teniu disponible l'enllaç "Mostra preferències d'accessibilitat", des d'on podreu configurar les vostres preferències d'accessibilitat per els següents elements per a millorar-ne la visibilitat:

 • Mida del text. Les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè es pugui ampliar o disminuir. Podeu utilitzar l'eina proporcionada pel web o bé el mateix navegador per ajustar la mida del text.
 • Estil de text. La web està dissenyada amb la tipografia Roboto i Roboto Mono, però podreu canviar-la per a una altre tipografia que us sigui més fàcil de reconeixer.
 • Espai entre línies. El disseny del web s'ha ajustat per tenir un interliniat que faciliti la lectura, però podreu ajustar-lo per a expandir-lo o fer-lo més petit.
 • Contrast. La web conté colors amb prou contrast, però podreu canviar-lo a blanc/negre, negre/blanc, groc/negre, negre/groc, gris fosc/gris.
 • Taula de continguts. Les pàgines tenen una estructura clara tant per a l'usuari que pot veure tot el contingut com per a qui llegeix la informació amb un lector de pantalla. Però més enllà, podreu veure de forma ràpida i clara el títol dels contiguts mostrats en la pàgina a partir de les seves capçaleres, amb l'enllaç que us portarà al contingut corresponent.
 • Millora les entrades. Aquesta opció us emfatitzarà els enllaços, els botons, els menús, els camps de text i altres entrades.

Més enllà de les preferències d'accessibilitat que trobareu al web. També teniu:

 • A cadascuna de les pàgines teniu el fil d'Ariadna indicat per els lectors amb el text "Estàs aquí", i seguidament els enllaços que informen sobre el punt exacte on estàs.
 • Al peu de pàgina teniu disponible un mapa web amb els enllaços de les principals seccions de la web.
 • A totes les pàgines teniu l'enllaç visible per els lectors "Vés al contingut" que us conduirà al cos de la pàgina.
 • A totes les pàgines teniu l'enllaç "Amunt" que us conduirà a la part superior del contingut.
 • Els formularis del web, estan acompanyats d'ajudes davant les errades que pogueu tenir.

Després d'aquests elements comuns a tota la WEB es mostra el contingut concret de la pàgina. Els diferents apartats estan marcats com a capçaleres de secció. Així, els usuaris de lectors de pantalla per síntesi de veu es poden desplaçar amb facilitat entre els diferents apartats prement la lletra "H".

El codi HTML i CSS emprat s'ajusta als estàndards formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diferents navegadors i dispositius.

Situació de compliment

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://colectic.coop

Aquest lloc web és conforme al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre i la norma EN 301 549 v3.2.1.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de març de 2024. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat.

Darrera revisió de la declaració: 27 de març de 2024

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (norma EN 301 549 v3.2.1), a través de la següent bústia de contacte. Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'àrea tècnica de Colectic.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre i norma EN 301 549 v3.2.1) cal accedir al mateix formulari de contacte

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre i la norma EN 301 549 v3.2.1 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.