Skip to main content

Accessibilitat

Colectic, SCCL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb la norma EN 301 549 v3.2.1 (UNE EN 301549:2022, en la versió espanyola)

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://colectic.coop

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme a la norma EN 301 549 v3.2.1, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb la norma EN 301 549 v3.2.1: Podrien existir diversos errors d'edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 17/01/2024

Càrrega desproporcionada: no aplica.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 17 de gener de 2024 que no compleixin en la totalitat els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 17 de gener de 2024. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna d'accessibilitat.

Darrera revisió de la declaració: 17 de gener de 2024

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (norma EN 301 549 v3.2.1), a través de la següent bústia de contacte. Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'àrea tècnica de Colectic.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (norma EN 301 549 v3.2.1) cal accedir al mateix formulari de contacte

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits de la norma EN 301 549 v3.2.1 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.