Skip to main content
Skip to main content
Web Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores

Web Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores

Per acompanyar en la vessant digital del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores ens hem centrat en construir, des de zero, un portal web basat en Drupal. Donada la complexitat i la flexibilitat que requereix la organització d'un esdeveniment de caràcter mundial d'aquestes característiques, el gestor de continguts que hem escollit és el que ens ha permès donar resposta de manera més personalitzada.

Per a realitzar aquesta web hem respectat uns principis polítics importants. Si bé volem prioritzar la comunicació i la visibilització dels continguts, ho volem fer de manera justa i respectuosa amb la privacitat de les dades de les persones que volen participar del FSMET. Amb aquest motiu, hem optat per buscar solucions que garanteixin que totes les dades generades en aquest procés de construcció del Fòrum Social Mundial quedin desades i protegides en servidors propis de la organització, evitant que terceres empreses hi puguin accedir per generar perfils polítics o de consum.

Les solucions escollides han estat:

  • Enviament de butlletins multilingüe amb Simplenews
  • Gestió de les inscripcions i qüestionaris de valoració amb Webform
  • Recollida d'analítiques web amb Matomo

En paral·lel, hem dissenyat la estratègia i acompanyem amb la integració del portal web amb la plataforma de participació digital forum.transormadora.org, basat en l'eina de programari lliure Decidim.