Skip to main content
Skip to main content
Ravalsurt

Ravalsurt

Ravalsurt té per objectiu fomentar la participació activa dels i les joves en activitats esportives, la vivència no competitiva de l'esport, la cultura de la pau, la inclusió dels seus membres en situació d'igualtat i el foment dels hàbits saludables.

Amb aquest projecte, volem incentivar l'autogestió i capacitació dels i les joves, tot facilitant formacions i promovent experiències pràctiques en la dinamització d'activitats esportives conduïdes pels i les mateixes joves. Es promouen i faciliten cursos formatius en monitoratge i dinamització esportiva pels i les joves a partir dels 16 anys, i se'ls ofereix (a través de la Taula Jove del Raval, la seva comissió esportiva i el treball en xarxa al districte) la realització de les pràctiques esportives ja sigui en activitats pròpies de les diferents entitats socio-educatives o en activitats al medi obert.

Ravalsurt també pretén oferir una eina per a la participació i promoció de dinàmiques grupals amb els i les joves en edat escolar. Per això es realitzen activitats d'àmbit municipal durant tot l'any (diverses i regulars), tant de caràcter esportiu com de caràcter comunitari i sociocultural. En ambdós casos es prioritza el medi obert per dur-les a terme. Aquest treball vol reforçar i donar suport a la millora i adquisició de les habilitats personals i socials del grup, i especialment reforçar el treball iniciat el 2011 en la promoció de la salut.