Skip to main content
Skip to main content
Ravalmedia: cultura digital

Ravalmèdia: Cultura Digital

Ravalmèdia és un projecte d'educació, formació i creació radiofònica, musical i audiovisual en l'àmbit comunitari que pretén ser altaveu de la diversitat d'opinions i inquietuds de les persones del barri del Raval i Ciutat Vella. Esdevé com una eina de comunicació, reivindicació i expressió artística oberta a la ciutadania a través de mitjans audiovisuals com la ràdio, les creacions musicals, vídeos participatius i la fotografia social. Les TIC són, en aquest sentit, eines integradores, capacitadores i generadores de nous relats culturals, socials i històrics.

Ravalmèdia fomenta la cogestió de les persones, la participació i apoderament d'una ciutadania activa i intercultural, promovent la igualtat d'oportunitats de totes les persones.