Skip to main content
Skip to main content
pfi-informatica-colectic-raval

PFI d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

La llavor del Programa de Formació i Inserció es troba en el programa En Xarxa, iniciat l’any 2000, per donar accés al mercat laboral a joves en risc d’exclusió social a través del domini de les TIC. Des de 2008, el projecte capacita als joves en un perfil professional i els motiva per a continuar estudiant o obrir la via laboral amb més garanties d’èxit.

A Colectic oferim la modalitat Pla d’Iniciació Professional (PIP). Es tracta d’una formació especialitzada en “Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics” amb un seguiment personalitzat dels i les estudiants amb tutories individuals i grupals, l’execució d’un projecte integrat relacionat amb els continguts formatius del curs i la realització de pràctiques en empreses i centres de treball. En total es tracta de 1.000 hores lectives i 180 hores de pràctiques.

Utilitzem una metodologia dinàmica: teoria en moviment. Treballem l’autonomia, l’autoestima i l’esperit crític. Ens adaptem a les necessitats del grup, treballem l’evolució personal del o la jove per a que arribi on vol realment i es senti bé amb ell/a mateix/a, l’escoltem i el/la fem partícip de tot el seu procés.

El PFI d'informàtica s’adreça a alumnes de 16 a 21 anys que, havent finalitzat l’etapa d’ensenyament obligatori, no hagin obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria, i que tinguin voluntat de formar-se en el sector tecnològic per poder accedir a un lloc de treball i/o reincorporar-se al sistema educatiu.