Skip to main content
Skip to main content
Decidim Barcelona

Materials i accions de capacitació per Decidim.Barcelona

La Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació democràtica de l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme determinades accions per tal d’afavorir la participació informada i apoderada de la ciutadania de Barcelona a través de la plataforma Decidim Barcelona. S’ha detectat que la seguretat i privadesa digitals i la participació política són dos elements clau complementaris que impacten directament sobre la ciutadania i l’ús que aquesta fa i pot fer de la plataforma Decidim.

Les actuacions desenvolupades, de marcat caràcter pedagògic, han centrat el seu abast en el disseny de materials i accions de capacitació, destinades a un grup de participants que treballen en àmbits de formació TIC i participació política, per tal que, a la seva vegada, puguin reproduir les accions formatives al conjunt de la ciutadania.

Arribats a aquest punt, la Direcció requereix d’un servei capaç de disseminar i coordinar les futures accions de capacitació, fomentar la seva realització, la distribució dels materials formatius i pedagògics i, amb caràcter general, l’acompanyament a la ciutadania en el procés de participació política i social a la ciutat.

La proposta de Colectic planteja els següents objectius:

  • Actualització i coordinació de materials de capacitació relacionats amb l’ús ciutadà i associatiu de Decidim.

  • Coordinació d’accions de capacitació.

  • Realització de tallers de capacitació directa en participació tecnopolítica, privacitat i ús de la plataforma Decidim.

  • Coordinació de la dimensió de capacitació del projecte Decidim amb la resta dels grups de treball.

  • Contribució al disseny i desenvolupament del Decidim en materials relacionades amb la capacitació d’usuaris de la plataforma.