Skip to main content
Skip to main content
Makers per la inclusió

Makers per la inclusió

Makers per la inclusió és un projecte que ofereix a la ciutadania una oportunitat d'apropar-se i apropiar-se a la fabricació digital en un sentit ampli. A partir d'activitats lúdiques i educatives vol introduir conceptes, treballar habilitats i apropar coneixement i tècniques que, a priori, no són accessibles a la ciutadania resident al Raval.

La mirada per apropar-se a aquestes noves tècniques i tecnologies està molt marcada per un biaix socioeconòmic. Si bé és cert que a Barcelona es donen moltes experiències que apropen la fabricació digital a la ciutadania, les experiències d'èxit continuen donant-se entre sectors de la població amb un perfil socioeducatiu mig-alt. Sovint els espais i projectes d'aquest àmbit no són permeables a barris on hi hagi un alt risc d'exclusió, on el nivell socioeconòmic dels seus habitants estigui per sota la mitjana de la ciutat i on els resultats del sistema educatiu requereixin d'especial reforç. Ens trobem en una situació on tenim el risc de crear una Barcelona de dues velocitats, una innovadora i creativa, i una que va al darrera d'aquesta, creant una esquerda digital de segon nivell.

Aquest projecte vol treballar per evitar aquest esquerda al Raval de Barcelona, barri on treballem a nivell comunitari des del nostre naixement i on ja estem realitzant apostes per a la transformació social del nostre entorn, i per l’economia social i solidària. Makers per la inclusió s'adreça a infants i joves, dones, col·lectius vulnerables o amb risc d'exclusió, famílies, agents de la comunitat educativa, entitats no-lucratives i professionals de l'educació social.

En un primer moment, Makers per la inclusió vol realitzar una tasca de sensibilització, partir de la realització d'activitats divulgatives, que despertin interès i fomentin l'aprenentatge de tècniques relacionades amb la fabricació digital. També resulta imprescindible la implicació d'agents educatius del territori i el desenvolupament activitats complementàries al currículum educatiu, extraescolars, tallers oberts... En quins àmbits? Programació amb Scrach, electrònica amb Arduino i maquinari lliure, tecnologies sonores, fabricació digital i impressió 3D, creació de videojocs, internet of things, etc.

Al despertar interès en aquestes matèries, es treballa en tres línies:

  • Treballar les vocacions tecnològiques, encaminant als i les participants cap a camps de treballs menys precaritzats

  • Treballar la millora de la autopercepció, autonomia i apoderament de les persones participants. Tot i que no s'acabin encaminant laboralment cap aquesta branca, l'adquisició de coneixements i habilitats a priori llunyans a la seva experiència millora la situació social d'aquestes. 

  • Analitzar possibilitats de nous perfils professionals al voltant de tecnologia i educació, a partir de necessitats detectades de la comunitat escolar al barri.

Aquest projecte compta amb el suport de Barcelona Activa i l'Oficina de la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital. 

Ajuntament de Barcelona 

Pla de Barris