Skip to main content
Skip to main content
Guia TIC per una comunicació socialment responsable

Guia TIC per una comunicació socialment responsable

La Guia TIC per una comunicació digital socialment responsable és un document online de referència per a l’estratègia i la gestió d’una comunicació digital que fa servir la tecnologia de manera socialment responsable. La guia recull, d’una manera didàctica, pràctica i visual, un llistat d’eines i recursos basats en programari lliure que es troben a disposició dels i les professionals de la comunicació per desenvolupar la seva tasca diària. Quines alternatives tenim al programari privatiu? Quin grau de dificultat implica l’aprenentatge d’aquestes eines? Quins avantatges suposen respecte a les opcions privatives? Quines limitacions?

Diversos indicadors ens mostren que l’aposta pel programari lliure és encara un repte pendent per les organitzacions de l’economia social i solidària. L’Informe del mercat social català 2019, elaborat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i amb una mostra de 180 iniciatives de l’àmbit, conclou que «el compromís amb el programari lliure des de l’ESS és encara feble. El 46 % de les organitzacions no utilitza el programari lliure i per tant, utilitza eines privatives i contribueixen a una perillosa acumulació de poder i capital en aquestes empreses. En el sentit justament contrari, únicament el 13 % de les organitzacions utilitzen en la majoria dels sistemes operatius dels seus ordinadors programari lliure. Veiem, doncs, que sigui pel desconeixement del programari lliure o per la incoherència que apliquem quan utilitzem les plataformes digitals, les pràctiques de la cultura lliure estan poc esteses a l’ESS. Aquests valors són pràcticament idèntics als de l’any passat i segueixen posant damunt la taula la necessitat de reforçar la implicació en el moviment del procomú de l’ESS».

El compromís ambiental, la igualtat de gènere o el benestar laboral són alguns dels indicadors, entre d’altres, que ningú posa en dubte per determinar si una organització se significa dins del que coneixem com a economies transformadores. No sabem si per desconeixement, per inèrcia o pel «fals mite» que el programari lliure no cobreix totes les necessitats en l’àmbit de recursos tecnològics, les dades anteriors demostren que no s’aplica el mateix criteri de coherència quan parlem de l’àmbit tecnològic. Les economies transformadores no fan servir eines transformadores.

Amb la Guia TIC per una comunicació digital socialment responsable hem volgut donar a conèixer solucions tecnològiques lliures i obertes que s’agrupen sota l’etiqueta FLOSS (Free/Libre Open Source Software) i que poden donar resposta a les necessitats comunicatives dels nostres projectes.