Skip to main content
Skip to main content
Els espais són de totes i tots

Els espais són de totes i tots

L’objectiu del projecte “Els Espais són de totes i tots” és fomentar la reflexió al voltant de l’ús dels espais públics i la solució dels nous problemes oberts a la societat actual, tant al Raval com a altres barris de Barcelona, utilitzant les noves tecnologies i l’audiovisual com a eines per a potenciar el debat i el diàleg.

Tot aquest procés es fa partint de la mirada dels i les joves i a través de sortides, tallers i intercanvis amb altres col·lectius, projectes, entitats, iniciatives i joves de la ciutat. La participació per part dels i les joves al projecte afavoreix i reforça el seu sentiment de pertinença al territori, al grup, a l'entorn, a la realitat social i política que els envolta, a la ciutat de Barcelona i Catalunya, a la seva cultura i les seves tradicions. També treballem en pro de la crítica constructiva i la corresponsabilitat i la reflexió sobre la democratització de l’espai públic i els models de convivència.

El projecte treballa amb els i les joves, des del coneixement de nous espais per indagar en els seus usos, en els col·lectius que hi participen, recursos que ofereixen i problemàtiques detectades; tot analitzant possibles alternatives que millorin la qualitat de vida dels i les ciutadanes. A partir del debat i la reflexió entre diferents grups de joves es van generant materials multimèdia com a continguts, que potencien aquests debats, per si mateixos.

Posteriorment aquests materials es publiquen al bloc de joves per fer-ne difusió i generar nous fils de debat.