Skip to main content

Dinàmiques per la Igualtat

El projecte Dinàmiques per la Igualtat és el projecte educatiu marc de Colectic que s’adreça a joves a partir de 12 anys. Anteriorment, anomenant Dinàmiques participatives vers els Drets Humans, aquest projecte fa un pas més impulsat per la necessitat de dedicar temps per a comprendre, identificar, compartir i reforçar aprenentatges en matèria feminista i de defensa de les identitats culturals en els i les adolescents i joves del barri del Raval.

Dinàmiques per la igualtat té com a objectiu principal l'erradicació de les violències masclistes, i per això es basa en 4 línies d'actuació:

  • La sensibilització de les persones joves a partir d'espais informals i tallers al voltant de les opressions i discriminacions de qualsevol mena, promovent la igualtat de gènere des de la perspectiva feminista interseccional.
  • Proporcionar a les eines i els recursos sobre drets i sexualitat als i les joves perquè gaudeixin de la seva sexualitat i afectivitat de forma saludable, sense estereotips, rols de gènere o tabús, tenint en compte el seu context sociocultural, econòmic i religiós.
  • Generar espais de reivindicació feminista facilitant informació sobre drets humans i igualtat de gènere en espais de debat i reflexió.
  • Apoderament de les nenes i noies a les TIC a partir de tallers i participació en espais adreçats especialment per elles. Per tal de fomentar les vocacions STEM i donar a les dones joves oportunitats en aquests entorns on hi hagut una manca de dones i la majoria d'elles han estat invisibilitzades.