Skip to main content
Skip to main content
Coagenda de l'ESS

CoAgenda, l'altaveu de la Innovació Socioeconòmica i l'Economia Social i Solidaria

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el nou espai de referència de la innovació socioeconòmica, innoBA, ubicat a l'edifició Can Jaumandreu. El nou equipament ofereix serveis d'informació, acompanyament, incubació de projectes i formació a ciutadania en general i organitzacions interessades en l'àmbit de l'economia social i solidària.

La CoAgenda és una agenda col·laborativa que reculli i mostri les activitats que es desenvolupen dins de l'àmbit de l'ESS amb un doble objectiu: d'una banda, que serveixi per donar més visibilitat i, de l'altra, que pugui esdevenir una eina de recollida d'informació sobre necessitats i tendències concretes del propi àmbit.

L'encàrrec de Barcelona Activa a Colectic passa per una proposta de conceptualització i disseny de l'eina que inclogui requeriments tècnics, funcionalitats, proposta de continguts, fluxe de treball, proposta de governança, arquitectura de la informació, pla de manteniment i altres característiques relacionades amb l'eina. El resultat d'aquesta primera fase és un informe descriptiu de disseny funcional de la CoAgenda, que s’ha desenvolupat de manera col·laborativa entre Barcelona Activa, les organitzacions de l’àmbit participat de l'ESS i Colectic.

En intercooperació amb Waitala en la part de disseny gràfic i LliureTIC en la part de desenvolupament WordPress amb la coordinació i el suport de Colectic desenvolupem la CoAgenda, una eina de programari lliure implementada sobre WordPress. De les funcionalitats destaquem una recollida semiautomàtica d'agendes web amb RSS, un workflow de moderació de continguts amb notificacions, un formulari obert que permet enviar activitats sense registre previ, i un cercador per tipus d'activitat, dates i paraula clau.

Aquesta ha estat la voluntat que Barcelona Activa ens ha transmès en tot moment: l’eina s’havia de construir sumant les aportacions i visions d’aquelles que n’han de fer ús per tal garantir-ne el seu bon funcionament i que l’àmbit l’entengués com a pròpia. La metodologia per fer-ho possible, doncs, s’ha basat en un model de treball horitzontal, participatiu i que ha combinat trobades presencials amb treball virtual.