Skip to main content
Skip to main content
Comunitat verda

Comunitat verda

Amb el projecte Comunitat Verda Raval – estratègies comunitàries per reduir l’impacte mediambiental de tecnologies volem fomentar la mirada comunitària crítica, conscient i reflexiva al voltant de la innovació tecnològica relacionant-la amb la emergència climàtica, promoure l’economia circular i el dret a la reparació entorn als equips informàtics, i impulsar una cultura de corresponsabilització per la millora del medi ambient.

 

>>> Línies de treball:

  • Activitats puntuals de sensibilització sobre la petjada ecològica de les tecnologies, combinades amb estratègies de treball comunitari amb col·lectius Maker, entitats no-lucratives i serveis i institucions públiques

  • Tallers pràctics per allargar la vida útil o reaprofitar o reparar equips informàtics i petits electrodomèstics, i dinamitzar la comunitat de reparació i reutilització al barri, generar un espai de referència per la comunitat

  • Treball educatiu amb el col·lectiu de persones joves per reflexionar sobre la petjada ecològica de les tecnologies, amb l’objectiu de crear dinàmiques o activitats comunitàries a partir del procés de reflexió

  • Dissenyar i elaborar material didàctic sobre la petjada ecològica de les tecnologies

  • Prototipatge d’un sistema de reciclatge de plàstics PET amb (retorn a) la comunitat makers