Skip to main content
Skip to main content
Cocrea-Nusos

Cocrea: Ciència oberta i comunitària

La ciència ens ajuda a entendre el nostre entorn. Però no només ens ajuda a entendre el que està passant, sinó també a analitzar els problemes amb els que ens trobem i a trobar-hi solucions.

La cooperativa Nusos entén que la ciència no és una activitat neutra, que és clau per transformar la nostra societat mentre estigui sotmesa al dubte, al debat i a la reformulació. De la seva mà hem realitzat el projecte Cocrea: ciència oberta i comunitària, per posar en comú el coneixement de l’àmbit universitari, del mon de la economia social i solidària i de la ciutadania, al voltant de tres temes clau:

  • la gentrificació verda: procés pel qual la població original d’un barri de classe mitjana-baixa o baixa és desplaçada pels nous habitants de major poder adquisitiu que arriben a la zona atrets per la proximitat de nous parcs, zones verdes i per l’oferta concurrent d’habitatges més atractius

  • ajuda mútua contra els estigmes de la salut mental: reunions de persones que s’ajunten de forma voluntària on familiars o afectades per problemes de salut mental creen espais de cura i suport emocional.

  • les cobertes verdes: ús de terrats infrautilitzats per incloure espais verds, horts d’auto-abastament, espais d’ús social, captació d’aigua de la pluja.

Des de Colectic hem ajudat a aterrar les propostes que se’n deriven de les primeres accions de situar i prototipar vers els tres eixos temàtics i orientar des d’un punt de vista pedagògic. La suma d’aquests actors ens ha permès situar els temes, evitar la dispersió, identificar indicadors... i pensem que seria interessant per ajudar a validar les conclusions finals.

Com a resultat, hem creat una eina: una guia metodològica per a la recollida i avaluació de dades que faciliti dues coses: la participació de la ciutadania en els processos d’anàlisi de la realitat a partir dels indicadors que aquests actors socials, científics i educatius ens han aportat a la fase prèvia; i també que aquest model sigui obert i replicable en el futur amb altres temes que es poden proposar.

Això lliga amb la nostra forma d’entendre la participació de les persones en processos que poden ajudar a la transformació social, a partir dels quals la ciutadania incorpora competències (en aquest cas científiques però també tecnològiques) que poden facilitar la seva visió i l’anàlisi crític de la realitat. Perquè darrera de tot això sempre ha de ser-hi el bé comú.