Skip to main content
Skip to main content
Coespais

Co-Espais

L'espai comunitari és un espai de totes. La participació, els usos d'equipaments públics i l'accés a l'espai públic, son temes primordials i que esdevenen fonamentals per al desenvolupament personal de grans, dones i joves però també per a la transformació social.

Un mecanisme fonamental per fomentar la cohesió social és la participació en entorns comunitaris. És el mecanisme que ens permet crear vincles entre persones i espais, relacions de qualitat que permeten lluitar contra l'aïllament en la que el context capitalista condemna a moltes persones d'entorns desfavorits.

Amb la finalitat d’aconseguir aquesta societat cohesionada, des de Colectic ens sumem a la xarxa comunitària i els espais compartits amb persones tècniques d'entitats del territori, voluntàries i ciutadania involucrada i implicada. A través d'aquest projecte desenvolupem accions de caràcter participatiu i foment de l’autonomia amb el grup d’adolescents i joves, enfortint el treball comunitari i l'aprenentatge basat en la co-gestió i la co-responsabilitat, incorporant la tecnologia i la creació audiovisual com a eina i/o canal de comunicació.