Skip to main content
Skip to main content
Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Aula Virtual de Voluntariat - PFAVC

L’aula virtual del Pla Formatiu de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és la plataforma de formació en línia i de recursos formatius digitals del mateix pla. Des de fa uns anys, diverses escoles utilitzen aquesta plataforma per oferir la seva formació en format virtual o semipresencial, a més de per allotjar recursos didàctics.

La plataforma es basa en Moodle, una eina de programari lliure molt reconeguda en el món de la educació formal i no-formal i que s’utilitza en els camps de l’ensenyament a distància o semipresencial. Moodle implementa els principis metodològics del constructivisme social i ofereix funcionalitats molt útils i rellevants per als equips docents de les escoles de voluntariat.

Colectic realitza el manteniment de la plataforma de formació que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a l’abast de les escoles del PFAVC per tal de facilitar al màxim la formació en línia a escoles i persones voluntàries amb una plataforma integral de gestió de l'aprenentatge.

Com a objectiu principal, des de Colectic es vol facilitar el creixement coherent d’aquesta plataforma en la seva oferta de cursos, en el nombre de persones voluntàries i d’entitats participants, per tal d’acostar la formació del PFAVC en format virtual o semipresencial al màxim de persones interessades en el voluntariat.