Skip to main content
Skip to main content
Decidim de la Diputació de Barcelona

Assessorament i Suport a la plataforma Decidim de la Diputació de Barcelona

En els últims anys hem estat vivint dues línies de transformació fonamentals per entendre l’existència de projectes de participació que hibriden i aposten per la convivència dels espais digitals i espais presencials.

  • Economia de les dades. Vivim en un context que podríem anomenar de capitalisme de vigilància, sota el qual la vessant digital de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes es veu monitoritzada i analitzada per generar valor econòmic.
  • En paral·lel, la ciutadania (organitzada o no) ha començat a fer servir canals digitals per manifestar-se i mobilitzar-se políticament. Aquestes mobilitzacions tenen en comú la demanda d’exigir a les administracions públiques espais per a poder fer sentir la seva veu, per a poder incidir en les polítiques publiques, per a poder decidir.

Els municipis, com a administració pública, es troben en una situació privilegiada de proximitat amb la ciutadania. Amb tot, aquesta proximitat els ha de fer plantejar com la vessant digital també s'ha d'incorporar.

>> Què hem fet?

La Diputació de Barcelona, estant al servei dels municipis que la conformen, ha pensat en Colectic per oferir una línia oberta d'assessorament i formació en l'ús de la plataforma de participació digital Decidim, tot donant suport al personal tècnic municipal que aposti per aquesta obertura en el seu model de governança.