Skip to main content

Assemblea virtual per a Coop57

Estar connectat en temps de Covid-19 ha estat tot un repte per a les associacions, cooperatives i altres entitats que tenen la democràcia directa un tret característic del seu funcionament. La participació digital ha estat un repte imposat per la realitat, quan estem acostumades a trobar-nos per decidir el futur dels nostres projectes.

>> Què hem fet?

Colectic ha acompanyat a la cooperativa de finances ètiques i solidàries Coop57 en la realització de les Assemblees Generals Ordinàries de les seves seccions territorials. Hem sumat la nostra experiència en processos de participació als coneixements sobre instal·lació, configuració i gestió de Decidim posant en marxa la plataforma de participació Participa Coop57, adreçada a la seva base social.

Aquesta implementació de Decidim ha hagut d'adaptar-se al funcionament específic de la cooperativa de crèdit, adaptant tant el cens a la base social com personalitzant la interfície de participació als quatre idiomes propis de Coop57.