Skip to main content

Un resum del esdeveniment regional d'STEAMOnEdu a Barcelona

El 9 de desembre va tenir lloc l'esdeveniment regional d'STEAMonEdu dins la Jornada de Dinamització de la Internet Social de la Xarxa Punt TIC. Va aplegar prop d'una seixantena de persones en format híbrid compartint i col·laborant sobre innovació tecnològica i socialeducació STEAM i els canvis en les bretxes digitals.

Durant dos anys, Colectic hem estat responsables d'aquest projecte a nivell local impulsant la creació de la Comunitat Internacional i implementant els paquets de treball, tot aprofitant l’experiència adquirida en anteriors projectes, com ara el Coding, Makers per la Inclusió, Decidim la Barcelona que volem, RavalFab o Codemob.

La Jornada es va inaugurar amb la benvinguda a càrrec de l'Anna Inglés (@annits), Directora de l'Oficina tècnica i de dinamització de la Xarxa Punt TIC i Pep Oliveras (@pep_oliveras), Responsable i tècnic de suport de l’Oficina tècnica i de dinamització de la Xarxa Punt TIC. De forma transversal a la jornada, es va presentar un plafó virtual obert a totes les persones que vulguin participar per recollir les idees principals. Trobareu una relatoria més extensa sobre la jornada aquí.

La sessió inaugural "STEAMonEdu per a la inclusió digital" , presentada per la nostra companya Esther Subias, va donar a conèixer el projecte STEAMonEdu que té com a objectiu augmentar l'adopció i l'impacte de l'educació STEAM invertint esforços en potenciar la comunitat de persones interessades i en el desenvolupament professional de les persones educadores i formadores. El projecte està adreçat a persones educadores que treballen en l'àmbit de les STE(A)M (en les seves segles en anglès: Ciència, tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

El projecte ha generat una plataforma i comunitat en línia de persones educadores; una guia de bones pràctiques i polítiques educatives STE(A)M; la creació d'un marc de competències digitals STE(A)M, per a dissenyar i implementar activitats educatives STE(A)M i planificar el desenvolupament professional de les persones educadores; un curs MOOC per a persones educadores. La ponència, va tenir un caràcter internacional i va comptar amb la participació de persones d'entitats i organitzacions europees:

Achilles Kameas @achilleskameas), Professor of Pervasive and Mobile Computing Systems, DAISSy research group de l'Hellenic Open University. Va presentar el marc de competència de les persones educadores STE(A)M destacant que "el projecte STEAMonEdu no s'ha aturat durant la pandèmia, tot i que ha sigut un repte". La implementació de la proposta del marc de competències ha aportat resultats rellevants en els diferents àmbits de les comunitats on s'ha dut a terme.

Al llarg de la implementació del projecte, van identificar una necessitat específica que destacaven les persones dinamitzadores i consistia en la mancança d'una eina que pogués usar-se com a guia per autoavaluar-se i definir el seu perfil professional. Per això, s'ha desenvolupat el marc de competències per educadors/es STEAM. Aquest marc engloba diferents grups de competències, en els quals es recullen competències pràctiques i específiques.

Cornelia Popescu, Project manager at Fundatia EOS - Educating for an Open Society de Romania, ens va contextualitzar específicament l'objectiu del marc d'educació STE(A)M. Aquest marc té la intenció de recollir qüestions tan rellevants com: què és l'educació STE(A)M, quina són les possibilitats de la persona educadora, o quina és la diferència entre STEM i STEAM?. "Vam desenvolupar aquest marc en base a un qüestionari orientat a les persones educadores dels païssos socis. Aquest marc engloba des de la pràctica a la recerca en les pròpies metodologies STEAM, els perfils i professionals i les competències necessàries per al treball a l'àmbit STEAM".

Paolo Russo, Secretary-General, Stati Generali dell’Innovazione d'Itàlia, va presentar la comunitat de pràctica STE(A)M remarcant rque la persona educadora no està sola en les seves tasques, sinó que es troba dins de diferents comunitats. Una d'aquestes comunitats és la virtual, una comunitat amb potencialitats particulars. La comunitat virtual que proposa STEAMonEdu té per objectiu compartir els coneixements i els recursos de cada persona experta. Específicament, permet generar sinergies, tenir un suport per part d'altres professionals, compartir bones pràctiques i obtenir recursos pràctics per poder a terme activitats formatives innovadores.

Actualment, hi ha més de 705 membres en aquesta comunitat pràctica, entre els quals podem trobar diferents perfils de persones educadores i coneixements molt diversos. En sumar-se a aquesta comunitat és possible accedir a diferents recursos STEAM amb diferents propostes i polítiques de com implimentar-les en el context pràctic propi.

Claudia Matera, Project and Fundraiser d'ALL DIGITAL, va presentar les polítiques STE(A)M parlant del pla d'Educació Digital de la Comissió Europea, el qual és un sistema de competències i habilitats digitals. Està destinat a la formació de les persones educadores. Tot i això, també està pensat per començar aquesta formació digital des de l'educació secundària i, per tant, es aplicable a diversos contextos formatius.

La Comissió Europea, impulsora d'aquest pla, té el compromís d'incentivar la inclusió digital en totes les comunitats. Va posar en relleu la importància de les polítiques públiques per treballar en les habilitats digitals individuals per desenvolupar contextos professionals orientats al treball digital i sostenible. Actualment, l'escenari de l'educació europea se centra en la qualitat de la formació, la inclusió de gènere, el foment de la resiliència i dels sistemes d'educació en línia.

Spyros Papadakis, Project Manager al Regional Center for Educational Planning of Western de Grècia, va explicar la rellevància de la formació de les persones educadores en STE(A)M. "Cal tenir en compte el ritme amb el qual estan canviant les nostres societats. Per aquest motiu, és imprescindible prestar molta atenció a com es plantegen les activitats formatives. Aquesta tasca no és fàcil i resulta urgent la introducció del treball multidisciplinari i les competències del segle XXI".

El projecte STEAMonEdu ofereix cursos virtuals per formar-se en l'educació STEAM. També és possible accedir a LAMS, una plataforma virtual on podem trobar un repositori gratuït amb diferents plantilles per crear escenaris formatius per passos. Aquesta plataforma funciona seguint les llicències Creative Commons, per tant, és possible accedir, descarregar i modificar el contingut que s'ofereix. Podeu registrar-vos aquí.

Katrin Schuberth, Project Manager at Helliwood media & education d'Alemanya, va explicar l'impacte de l'educació STEAM a les xarxes de centres digitals i Punts TIC. "L'enfocament STEAM permet plantejar preguntes reals i contextualitzades, per tant, ens pot ajudar a trobar solucions conjuntament. No només en les aules, sinó com a comunitat". Aquesta idea podem veure-la en com s'han afrontat problemàtiques com la de covid19 amb iniciatives com la impressió de pantalles protectores amb impressores 3D.