Skip to main content
Skip to main content
Gràcies per haver ensenyat el cor

El Teb ha ensenyat el cor: ja tenim el segell de Balanç Social 2015

L’equip del Teb està molt satisfet d’explicar-vos que, per segona vegada (i amb intenció de fer-ho cada any d’ara endavant), hem “ensenyat el cor” i els resultats ens mostren que continuem fent camí de manera coherent amb la nostra vocació de transformació social.

Però què vol dir que hem “ensenyat el cor”?

Aquest és el lema que acompanya l’eina de Balanç Social que la Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha creat per poder certificar que les pràctiques quotidianes de les entitats que ho sol·liciten s’emmarquen dins els criteris de l’economia social i solidària. El Balanç Social és una aplicació informàtica de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern, i es fonamenta en la transparència de cada entitat, que ha de mostrar les seves interioritats en respondre un qüestionari en línea. Els 60 indicadors que conformen aquest qüestionari (15 en la versió básica que s’ha estrenat aquest any) mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional de l'organització. A través dels valors resultants s’obté un bon panorama de la realitat actual i també d’aquelles coses que s’han d’anar millorant. De fet, amb l’atorgament del segell de BS l’entitat adquireix el compromís d’implementar millores en alguna área i hi rep l’assessorament i l’acompanyament de la XES.    

Aquest any hem estat 105 les entitats que hem fet el Balanç Social. L’any passat van ser 72, el qual significa un augment del 45% que fa ben palès el moment d’expansió que està vivint l’economia social i solidària. A hores d’ara, s’està elaborant l’informe de Mercat Social català de cara a la 5a. Fira d’Economia Solidària, que tindrà lloc a l’octubre. Formant part de la XES i fent el Balanç Social posem el nostre gra de sorra en la construcció d’una altra economia, que no sols és possible, sinó que ja és real. Vols saber més sobre els nostres resultats? Pots consultar-los clicant aquí.