Vés al contingut

Què necessiten realment les dones migrants i refugiades que viuen en la UE?

Amb l'objectiu de fer un bon disseny de les oportunitats de formació i apoderament, i definir les més efectives i útils per a les dones migrants i refugiades que viuen en les nostres comunitats, les entitats sòcies del projecte WEMIN vam començar per identificar les necessitats: cada organització va realitzar una anàlisi de necessitats a la seva àrea.

A cada seu del projecte es van entrevistar entre 10 i 15 persones expertes, així com a 10 dones migrants i refugiades (Migrant Refugee Women, MRW) de cada comunitat. En total, es va entrevistar a 97 persones amb formació i experiència en les àrees de migració i treball, i a 94 MRW, als vuit països socis.

Les entrevistes van proporcionar recomanacions i idees per al disseny de l'estratègia d'aprenentatge i capacitació per MRW a cada país, així com consells aplicables a tots els països socis. Els resultats de l'anàlisi de necessitats van oferir recomanacions sobre contingut, formats i durada dels cursos destinats a persones amb aquest perfil, així com informació sobre el propi perfil de les MRW, i de l'impacte potencial que poden generar aquestes oportunitats per a l'aprenentatge.

Una de les conclusions, a tall d'exemple, és el fet de què la formació ha de ser útil per a les dones migrants i refugiades en la seva vida quotidiana perquè puguin veure immediatament el valor de les habilitats i competències recentment adquirides. No obstant això, no tot té a veure amb el contingut, el context i la família: els i les expertes recomanen organitzar activitats per a altres membres de la família en paral·lel i al mateix lloc. Si això no és possible, llavors les organitzacions han d'assegurar-se que els membres de la família estiguin convidats a visitar el lloc d'aprenentatge i reunir-se amb el grup.

Per obtenir més informació sobre l'anàlisi de necessitats, comuniqui's amb el Dr. Martin Kilgus, Director Executiu de Ifa Akademie.

Etiquetes